Yönetim Sistemleri ve Belgelerimiz

Kurumsal

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ÇED Olumlu Belgesi

Şanlıurfa İlinde Gıda Sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği Başkanlığında, "Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin" (SUGİOSB) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda mülkiyeti “Kamu Ortak Malı” olan Şanlıurfa Merkeze yaklaşık 17 km uzaklıkta mevcut Şanlıurfa OSB 2. Kısım alanın batısında kalan yaklaşık 235 hektar alan tespit edilmiş ve Gıda İhtisas OSB alanı olarak önerilmiştir. Arazi üzerinde imar başta olmak üzere tüm teknik altyapı planlamaları yapılacak, parselizasyon ağırlıklı olmak üzere burada kurulacak işletmeler sosyal ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, gıda sanayine yönelik firmalara yol, su, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, AG-OG elektrik şebekesi gibi altyapı hizmetleri sunularak en iyi şekilde çalışma şartları hazırlanmış olacaktır.