İmar Hizmetleri

Hizmetler

İmar Hizmetleri

 

Yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili tüm evraklar, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni Bölge Müdürlüğü tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İmar Hizmetleri arasında;

  • Projelendirmeye esas İmar durum belgesi, aplikasyon krokisi ve altyapı donelerinin hazırlanması,

  • İnşaat ruhsatına esas projelerin kontrol edilmesi ve yapı ruhsatı düzenlenmesi,

  • Yapı denetim işlemlerinin yürütülmesi,

  • İnşaat esansında vizelerin yapılması,

  • Yapının tamamlanmasından sonra gerekli kontrollerin yapılarak Yapı Kullanma izni düzenlenmesi bulunmaktadır.