PERSONEL ALIM İLANI

Duyurular

Şanlıurfa ilinde bulunan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.11.2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 05.12.2022

Alınacak Personelde Aranan Şartlar:

Genel Şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisan bölümünü bitirmiş olmak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak,
 6. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,
 7. Askerlikle ilgisi bulunmamak.
 8. KPSS 2022 P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 9. Şanlıurfa ili içerisinde ikamet ediyor olmak.

Özel Şartlar:

 1. En az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
  1. Altyapı proje ve uygulama konularında deneyimli olmak,
  2. Autocad ve Netcad gibi yazılımlara hâkim olmak,
  3. B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,
  4. Tercihen OSB Mevzuatına hâkim olmak
  5. Tercihen yönetici, takım lideri, saha sorumlusu vs. olarak görev yapmış olmak

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:

 1. Mezun belgesinin veya diploma fotokopisi,
 2. T.C. Kimlik Belgesinin fotokopisi,
 3. Sabıka kaydını gösterir barkodlu belge,
 4. Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair belge,
 5. Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyan,
 6. Sosyal Güvenlik kurumundan alınacak mesleki tecrübeye ait tescil ve hizmet dökümü,
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 8. İki adet Referans Mektubu (varsa)(tercihen görev aldığı proje yöneticilerinin yazdığı).

Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Adayların, 05/12/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yukarıda istenen evrakları eksiksiz bir şekilde Bölge Müdürlüğümüze veya mail yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar teslim edilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir. Kargo, Faks vb. kanallardan başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi, Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

 1. Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanı esas alınarak aday listesi oluşturulacaktır.
 2. Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
 3. Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
 4. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi www.sugiosb.org sitesinde 06/12/2022 – 09/12/2022 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

E-Posta Adresi: bilgi@sugiosb.org

Başvuru Evrakları Teslim Adresi: Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı No:77 A.Blok Kat:2 Oda:94 Gıda İhtisas OSB Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa

Mali ve Sosyal Haklar:

Mali ve sosyal haklar, Müteşebbis Heyet tarafından tespit edilecektir.

Çalıştırma Dayanağı ve Sosyal Güvenlik:

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.