ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Duyurular, Hepsi
PERSONEL ALIM İLANI Şanlıurfa ilinde bulunan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı yapılacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.11.2022 Başvuru Bitiş Tarihi: 05.12.2022 Alınacak Personelde Aranan Şartlar: Genel Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisan bölümünü bitirmiş olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan…
Read More