Haberler

<strong>ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ</strong>

ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Hepsi, İhale İlanları
MÜTEŞŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI KAPALI ZARF USULÜ İLE İHALE EDİLEN ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI    Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası Yapım İşi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. a)       İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler a)  Adı:Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığıb)  Adresi:Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı A.Blok No:77 Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfac)  Telefon numarası:0  414 315 59 99d)  Faks numarası:0 414 314 00 12e)  Elektronik posta adresi:bilgi@sugiosb.org -  m.kara@sugiosb.orgf) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı:Muhammed ŞANSAL – Bölge Müdürü Mustafa KARA – Muhasebe Birimi Personeli 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.…
Read More
ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Duyurular, Hepsi
Bölge Müdürlüğümüz Bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi personel alım ilanımız 21.11.2022 tarihinde yayımlanmış olup, 05.12.2022 tarihinde sona ermiştir. Yapılan başvurular arasında aranan şartları sağlayan 2 kişi, mülakata çağrılmaya hak kazanmıştır. Aşağıda isimleri yazılı olan kişiler taraflarına daha sonra yazılı olarak bildirilecek tarih ve zamanda mülakata çağrılacaktır. Yapılacak mülakat sonunda değerlendirme yapılacaktır. 1 – ABDULKADİR AKILLI 2 – YASEMİN YAŞAR ALTINTAŞ
Read More
ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Duyurular, Hepsi
PERSONEL ALIM İLANI Şanlıurfa ilinde bulunan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı yapılacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.11.2022 Başvuru Bitiş Tarihi: 05.12.2022 Alınacak Personelde Aranan Şartlar: Genel Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisan bölümünü bitirmiş olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan…
Read More
2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES)

2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES)

Duyurular, Hepsi
Programın amacı, TRC2 Bölgesinde tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda, mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin ve konaklama tesislerinin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanmasıdır. Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır: Öncelik 1: Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya yatırım yapacak işletmelerin fiziki, dijital ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması. Öncelik 2: İşletmelerin yönetim, tasarım, üretim, pazarlama, satış vb. süreçlerinin iyileştirilmesi. Öncelik 3: Stratejik hizmet sektörlerinden biri olan turizm sektöründeki konaklama işletmelerinin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması. Program Bütçesi: 40.000.000 TL Program kapsamında, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Asgari Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 350.000 TLAzami Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 3.500.000 TL Projenin Uygulama Süresi: 12 aydır. Kimler Başvurabilir? Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya…
Read More
HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

Hepsi, İhale İlanları
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43, 44, 45, 46 ve 47 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.1-İHALENİN KONUSU: ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZA SANAYİ BÖLGESİ HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI YAPIM İŞİİHALEYE KATILMA-ŞARTNAME ALMA BEDELİ: 1.000,00 TLTEKLİF ZARFI SON TESLİM TARİH VE SAATİ: 28.07.2022 Perşembe Saat 12.00 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Verilen teklifler arasında en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanacaktır. İŞİN ADI: Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB Havai Elektrik İletim Hattı Şebekesi Yapım İşi. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin: Türkiye’ deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2022 yılı içinde alınmış)Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,İmza sirküleriGerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,Tüzel kişi olması halinde,…
Read More
MESLEK LİSESİ PARSELİ İHALE İLANI

MESLEK LİSESİ PARSELİ İHALE İLANI

Hepsi, İhale İlanları
ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞIYAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE MESLEK LİSESİ OKUL VB. YAPIMIİLAN Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43, 44, 45, 46 ve 47 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.1-İHALENİN KONUSU: ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZA SANAYİ BÖLGESİ MESLEK LİSESİ PARSELİ ÜZERİNDE BAHSE KONU İNŞAATIN YAPILIP, İŞLETİLMESİ VE İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİDİR.2-TAŞINMAZIN TAPU VE İMAR DURUMU BİLGİLERİİLİ : ŞanlıurfaİLÇESİ : EyyübiyeMAHALLESİ : KoçörenCİNSİ : ArsaADA VE PARSEL : 262 ada 4 parselYÜZÖLCÜMÜ : 17.799,80 m2 alanİHALEYE KATILMA-ŞARTNAME ALMA BEDELİ : 1.000,00 TLGEÇİCİ TEMİNATI : 2 Kira Bedeli + Tahmini Yatırım Bedelinin %3' ü YAPIM İŞİ TEMİNATI : Tahmini Yatırım Bedelinin %6' sı TOPLAM KESİN TEMİNAT :  4 Kira Bedeli + Tahmini Yatırım Bedelinin %6' ü İHALE TARİH VE SAATİ : 15.10.2021 Cuma Günü saat…
Read More
Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!

Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!

Duyurular, Hepsi
Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden başlıyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 35 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır.  TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Ulaşımda Yapay Zeka, Sağlıkta Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları yer alacak.  Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacaktır. TEKNOFEST’te yarışıp…
Read More
“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı.

“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı.

Duyurular, Hepsi
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması”nı başlattı. Bu yıl ilki yapılacak araştırma ile, OSB’lerdeki sanayi tesisleri ihracattan istihdama, Ar-Ge’den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirilecek ve araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” ile ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sahadaki veri toplama çalışmalarının 1 Şubat itibariyle başladığını, hedeflerinin OSB’lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye’nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı. Sınırları aşan bir başarı öyküsü Türkiye’de 1961 yılında başlayan OSB’leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı öyküsüne dönüştüğünün altını çizen Kütükcü, şunları söyledi: “Şu anda 81 şehrimizde 347 organize sanayi bölgemiz var. Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren, 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlayan…
Read More