6 A Teşvik Bölgesi

Bölgesel Teşvik Uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilirler.

1) Gümrük Vergisi Muafiyeti:
2) Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası
3) Vergi indirimi
4) Sigorta primi işveren hissesi desteği
5) Yatırım yeri tahsisi
6) Faiz Desteği

NOT: BÖLGEMİZDE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCILAR YUKARIDA ÖZETLENEN 19.06.2012 TARİH VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARLARINDAN YARARLANIRLAR.

Teşvik Çeşitleri
KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
İşçi Teşviği
Vergi Desteği