ŞUGİOSB Alt yapı Yapım İşimiz İsteklilere Duyurulur

ŞUGİOSB Alt yapı Yapım İşimiz İsteklilere Duyurulur

Hepsi, İhale İlanları
ALT YAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 1- İdarenin Adresi : Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. Şanlıurfa Valiliği A Blok Kat: 2 Haliliye / ŞANLIURFA 2- İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, 5.000 m³ servis deposu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi b) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en…
Read More